Regulamin Zakupów

Właścicielem witryn azjatyckibazar.com, azjatyckibazar.pl, azjatyckicukier.blogspot.com, http://www.azjatyckicukier.com oraz usług sprzedażowych jest:

Cukier PTE LTD

Firma zarejestrowana w Singapurze, nr rejestracji UEN: 201308949E. W dalszej części tekstu firma określana jest mianem Sprzedawcy.


Firma zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby oferowany był towar markowy, zgodny z opisem, nieużywany, w oryginalnym stanie i opakowaniu.


Wszelkie dane personalne klientów, jakie Sprzedawca otrzyma w celu realizacji zamówienia, nie zostaną przekazane, ani sprzedane innej firmie, ani jednostce biznesowej. Nie zostaną również upublicznione bez zgody klienta. Więcej informacji na temat polityki prywatności można znaleźć tutaj: http://azjatyckibazar.com/strona/polityka_prywatnosci

Przystąpienie do transakcji jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu oraz naszej polityki prywatności. 

Usługi świadczone przez Sprzedawcę

Usługi świadczone przez Sprzedawcę obejmują zapakowanie oraz przekazanie Poczcie Singapurskiej zamówionych przez Kupującego produktów. Od momentu przekazania przez Sprzedawcę zapakowanych produktów Poczcie Singapurskiej, umowa Klienta ze Sprzedawcą jest uznana za zrealizowaną.

Sprzedawca nie świadczy usług związanych z dostawą produktu i Kupujący zgadza się na przekazanie zadania dostarczenia zamówienia Poczcie Singapurskiej oraz Poczcie kraju w którym rezyduje Kupujący. Kupujący zgadza się nie obarczać Sprzedawcy żadną formą odpowiedzialności za dostarczenie produktów, ich ewentualne uszkodzenie lub zagubienie w procesie dostawy.

Zasady płatności

Płatność należy dokonać za pośrednictwem serwisu Pay-Pal (https://www.paypal.com) lub DotPay (http://www.dotpay.pl/).
Sprzedawca zachowuje możliwość odgórnego ustalenia cen oraz ich zmiany w dowolnym momencie bez uprzedniego informowania klientów.
Zmiana cen produktów w serwisie nie wpływa na ceny produktów już zamówionych.
Zamówienie jest automatycznie przyjmowane do realizacji w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedawcy.


Zasady wysyłki

Koszta wysyłki, o ile nie są podane oddzielnie, uwzględnione są w cenie towaru.
Zamówienie jest przekazywane Poczcie Singapurskiej nie później niż 7 dni od daty wpłynięcia opłaty za zamówienie.
Sprzedawca zgadza się wysłać towary do dowolnego kraju.
Towary wysyłane są za pośrednictwem SingPost, usługą air parcel lub EPAC (klient wybiera sposób dostawy). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe po nadaniu przesyłki.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przesyłki po jej nadaniu lub podanie przez klienta nieprawidłowego adresu odbioru.
Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana na czas lub z powodu niepoprawnie podanego adresu, zostanie zawrócona do Sprzedawcy, może on zwrócić kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszt wysyłki, lub nadać ją ponownie, jeśli Klient ponownie opłaci koszt przesyłki.
Sprzedawca deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana terminowo i zgodnie z procedurami SingPost.
W wypadku zamówienia wielu towarów, Sprzedawca zastrzega prawo do decydowania w ilu paczkach zostaną one wysłane.
Sprzedawca nie ponosi zobowiązań finansowych z tytułu cła importowego. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z wysyłką, transportem i cłem ponosi kupujący.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań, dotyczących ograniczeń importowych na terenie kraju docelowego.


Zasady zwrotu i anulowania zamówień

Istnieje możliwość anulowania zamówienia, jeśli Sprzedawca nie rozpoczął procesu jego realizacji.
Istnieje możliwość zwrotu towaru, jeśli Kupujący jest w stanie odesłać go w oryginalnym i nienaruszonym stanie, w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Koszt odesłania towaru do siedziby Sprzedającego w wypadku zwrotu ponosi Kupujący. Sprzedawca dokona refundacji kwoty zamówienia, pomniejszonej o koszt wysłania produktu do Kupującego.
Jeśli kupujący otrzyma towar wadliwy z winy Sprzedawcy lub niezgodny z zamówieniem, Sprzedawca zobowiązuje się nadać towar ponownie lub zrefundować pełną kwotę zamówienia.
Sprzedawca zachowuje prawo anulowania zamówień i zwrotu pieniędzy za niezrealizowane zamówienia.


Dodatkowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z używaniem zakupionych u niego towarów.
Reklamacje związane z działaniem lub innymi problemami z produktem należy zgłaszać do producentów produktów.
Sprzedawca silnie rekomenduje wykonanie testu alergicznego przed skorzystaniem z jakichkolwiek kosmetyków.
W przypadku kwestii dyskusyjnych, sprzedawca zachowuje prawo do podjęcia wiążącej obie strony decyzji.
Firma działa w oparciu o przepisy prawa singapurskiego; organem do rozpatrywania sporów jest właściwy sporowi sąd w Singapurze.
Sprzedawca zachowuje prawo anulowania zamówień i zwrotu kosztów Klientowi,

Zdjęcia użyte w serwisie służą jedynie wizualizacji produktu i mogą różnić się od wyglądu właściwych produktów.